Checklist 3D: overdracht dossiers decentralisaties

Organisatie: 
VNG
Publicatie soort: 
Overig
Volledige publicatie: 
Jaar van uitgifte: 
2014

Checklist voor de overdracht van decentralisatiedossiers na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. (Format Word 97-2003)

Gemeenten gaan samen met de maatschappelijke partners de transities in het sociaal domein vormgeven. In het kader van de 3 D’s zijn alle gemeenten regionale samenwerkingsverbanden aangegaan. Op 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Voor de continuïteit van het bestuur en het vertrouwen in de lokale overheid is een goede overdracht aan het nieuw aan te treden bestuur van belang.

Via inventarisaties, praktijkvoorbeelden en gesprekken met diverse partijen binnen lokale- en regionale verbanden heeft de VNG een handreiking/checklist opgesteld, die uw gemeente kan helpen bij het maken van een overdrachtdossier regionale samenwerkingsverbanden. We bevelen aan de overdracht gereed te hebben voordat de onderhandelingen starten voor het nieuwe College van B&W.

Hieronder de gebruikshandleiding bij de Checklist: