Aanpak Voorkoming Escalatie

Organisatie: 
Gemeente Leeuwarden, i.s.m. NDSD en het Programma Sociale Teams
Publicatie soort: 
Handreiking
Jaar van uitgifte: 
2015

Een gezin met problemen krijgt soms hulp van meerdere professionals. Wie heeft de regie als problemen groter worden? Waneer is opschalen geboden? Hoe voorkomt u verdere escalatie? Deze handreiking geeft antwoord. AVE is bruikbaar als leidraad bij een eigen, lokale aanpak. Het doel is hulpverlening tijdig op te schalen, stagnatie in samenwerking te doorbreken en zo oplopende problemen te voorkomen.