Terugblik overleg Tweede Kamer over pgb-trekkingsrecht

De Tweede Kamer sprak 23 maart met staatssecretaris Van Rijn (VWS) over het pgb-trekkingsrecht. De Kamer wilde weten of het gemeenten lukt voor 1 mei te herindiceren. Na 1 april zal een overzicht naar de Kamer worden gestuurd waaruit blijkt welke gemeenten het gehaald hebben.

Staatssecretaris Van Rijn deed een aantal toezeggingen:

  • Hij gaat overleggen met de VNG, BZK en accountantsorganisaties over de accountantsverklaring. Er moet een werkbare oplossing gevonden worden om gemeenten voor 15 juli, de deadline waarop gemeenten de jaarrekening moeten aanleveren bij de provincie, een goedgekeurde accountantsverklaring te bezorgen.
  • De Kamer ontvangt vóór de zomer een voorstel voor een alternatief voor het huidige trekkingsrecht, met financiële onderbouwing.
  • Er wordt aan de AMvB Integraal pgb, verwacht in april/mei, een brief toevoegd met een indicatie wat de departementen van SZW en OCW zouden moeten regelen. Tegelijkertijd start er een pilot met een groep mensen om te bezien waar zij in de praktijk tegen aanlopen als ze met een I-pgb willen werken.
  • Er komt een waarschuwingsregister, van kracht per 2018, waarin personen en instellingen worden opgenomen die frauderen met het pgb. Het register wordt toegankelijk voor zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten.

Meer informatie