Stand van zaken nieuw PGB2.0-systeem

Er wordt volop gewerkt aan de bouw en totstandkoming van het PGB2.0-systeem. De inspanningen zijn er op gericht 18 juni de pilot te starten met Versie 0 voor een beperkt aantal deelnemers, namelijk budgethouders van zorgkantoor DSW en gemeente Westland.

Vorige week informeerde staatssecretaris Hugo de Jonge (VWS) de Tweede Kamer per brief over de stand van zaken. De staatssecretaris zal de Kamer in september informeren over de voortgang van de pilot en de stappen daarna.

PGB2.0-systeem

Na de moeizame invoering van het trekkingsrecht is geconstateerd dat ICT-vernieuwing noodzakelijk is. Toenmalig staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) accepteerde eind 2016 het aanbod van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), waarbij het portaal voor budgethouders ‘om niet’ wordt ontwikkeld door zorgverzekeraar DSW (het ‘zorgdomein’). De SVB kreeg opdracht voor vernieuwing van de salarisadministratie en de financiële en administratieve organisatie (het ‘financiële domein’).

Gezamenlijk wordt dit het nieuwe PGB2.0-systeem genoemd. Doel is een verbeterde ondersteuning van de budgethouder door standaardisatie, borging van de verantwoordelijkheden van verstrekkers en een structurele reductie van de uitvoeringskosten.

Pilot Versie 0

Met het oog op een beheerste wijze van realisatie en invoering is een fasering aangebracht in het ‘live’ gaan van verschillende versies van het PGB2.0-systeem. Met Versie 0 wordt beoogd een eerste versie in gebruik te nemen om ervaring op te doen met een beperkte groep budgethouders.

Rol gemeenten

De VNG liet vorig jaar weten zich te willen focussen op een volwaardig systeem voor alle gemeenten met de minimaal noodzakelijk functionaliteit, zoals omschreven in het programma van eisen. Op dit moment denken en werken gemeenten als gebruiker mee aan de voorbereiding en het beheer van Versie 1. Na overdracht van het systeem aan ICTU kunnen gemeenten als medebewindvoerders hun verantwoordelijkheid weer nemen.

Meer informatie