Agenda om het pgb toekomstbestendig te maken

Om het persoonsgebonden budget (pgb) toekomstbestendig te maken, heeft minister Hugo de Jong een Agenda pgb opgesteld. Belangrijk uitgangspunt is mensen een bewustere keuze te laten maken voor een pgb en budgethouders beter voor te lichten over hun rechten en plichten.

De Agenda, die naast concrete maatregelen ook een aantal onderzoeken bevat, kwam tot stand in overleg met Per Saldo, gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars, de SVB, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ) en de VNG.

Bewuste keuze

De Agenda benoemt de volgende doelen en uitgangspunten:

  • Een keuze voor een pgb moet een bewuste en positieve keuze zijn.
  • Preventie van fraude, en het eerder signaleren van fraude.
  • Versterken van de kwaliteit van de informele zorg betaald uit een pgb.
  • Minder administratieve lasten. Het beheren van het budget, en het daarbij ook kunnen verantwoorden van verleende zorg, moet gemakkelijker worden.

Pgb-vaardig

De agenda kondigt aan dat pgb-verstrekkers een handvat krijgen om vooraf te toetsen of een budgethouder/vertegenwoordiger pgb-vaardig is. Hiervoor komt een domeinoverstijgend uniform kader.

Integraal pgb

De gemeenten Alphen aan de Rijn, Dalfsen, Den Haag, Leiden, Nieuwegein, Meppel, Roermond en Rotterdam starten begin 2019 het experiment integraal pgb (en integrale arrangementen in natura), samen met de betrokken zorgkantoren en zorgverzekeraars.

Meer informatie

Hieronder de Agenda pgb zoals verzonden aan de Tweede Kamer