Integraal pgb: pilots Delft en Woerden

Een i-pgb is één budget dat iemand ter beschikking krijgt om alle ondersteuning in te kopen die nodig: thuis, op school, op het werk, voor het vervoer etc. Ook regelingen/voorzieningen waarvoor een pgb nu nog niet mogelijk is, zijn ondergebracht in het i-pgb.

Bovendien wordt het i-pgb voor een langere periode toegekend: dit voorkomt dat de pgb-houder steeds opnieuw een aanvraag voor een voorziening of ondersteuning moet indienen.

Experimenten

Delft en Woerden hebben de ruimte gekregen om te experimenteren met een integraal pgb (i-pgb). De gemeenten willen een verbinding leggen tussen de versplinterde regelingen en financieringsstromingen.
De inwoners krijgen meer keuzevrijheid en autonomie, met minder bureaucratie.

Momenteel worden de pilots geëvalueerd, de resultaten zijn in september 2017 bekend.

Meer informatie