Uitvoeringsregeling Wmo, ministeriële regeling voor hulp uit het sociaal netwerk (betaald uit een pgb)

donderdag 13 december 2018
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 18/081

Hoe kan de verstrekking van vergoedingen voor informele hulp uit een pgb zo worden geregeld dat niet onbedoeld een arbeidsrelatie ontstaat? Een op 10 december gepubliceerde ministeriële regeling voorziet in een structurele oplossing. In een ledenbrief geven we hierover uitleg. 

De brief gaat in op wat de regeling inhoudt en wat u als gemeente moet doen vóór 1 mei 2019, samen met de budgethouder die het betreft. Er is een passage opgenomen die u kunt gebruiken voor het aanpassen van uw verordeningen Wmo en Jeugdwet, als in uw gemeente straks gebruik wordt gemaakt van deze regeling.