Persoonsgebonden budget (pgb)

Zowel de Wmo 2015 als de Jeugdwet kennen het persoonsgebonden budget (pgb). De introductie van het pgb ging gepaard met de invoering van het z.g. 'trekkingsrecht', dat loopt via de SVB. In 2018 kunt u deelnemen aan een informatief webinar over het trekkingsrecht pgb, waar u ook vragen kunt stellen.

Veelgestelde vragen pgb

De veelgestelde vragen en antwoorden over pgb in drie categorieën: Regulier werkproces, terugvalscenario's en herstelacties en herbeoordeling & verlenging en communicatie 

Integraal pgb: pilots

De gemeenten Delft en Woerden hebben de ruimte gekregen om te experimenteren met een integraal pgb (i-pgb). Een i-pgb is één budget dat iemand ter beschikking krijgt om alle ondersteuning in te kopen die nodig: thuis, op school, op het werk, voor het vervoer etc.

Werkproces trekkingsrecht pgb

Gemeenten maken het pgb niet meer over aan de budgethouder, maar aan de SVB. Na verschillende controles betaalt de SVB de facturen van de hulpverleners.