Persoonsgebonden budget (pgb)

Zowel de Wmo 2015 als de Jeugdwet kennen het persoonsgebonden budget (pgb). De introductie van het pgb ging gepaard met de invoering van het z.g. 'trekkingsrecht', dat loopt via de SVB. Zoals bekend, verliep de invoering van het pgb-trekkingsrecht niet zonder slag of stoot. Naast het regulier werkproces vergt dit van gemeenten herstelacties, bovendien moeten zij pgb's herbeoordelen. Over dit alles vindt u informatie in dit dossier.

VNG-standpunt

Gemeenten vinden het tijd om tot een efficiënte en gebruiksvriendelijke uitvoering te komen van het pgb-trekkingsrecht. De VNG heeft daarom de SVB gevraagd het (technische) systeem voor het trekkingsrecht te bouwen, het budgethoudersportaal is daar een onderdeel van.

Veelgestelde vragen pgb

De veelgestelde vragen en antwoorden over pgb in drie categorieën: Regulier werkproces, terugvalscenario's en herstelacties en herbeoordeling & verlenging en communicatie 

Integraal pgb: pilots

De gemeenten Delft en Woerden hebben de ruimte gekregen om te experimenteren met een integraal pgb (i-pgb). Een i-pgb is één budget dat iemand ter beschikking krijgt om alle ondersteuning in te kopen die nodig: thuis, op school, op het werk, voor het vervoer etc.

Werkproces trekkingsrecht pgb

Gemeenten maken het pgb niet meer over aan de budgethouder, maar aan de SVB. Na verschillende controles betaalt de SVB de facturen van de hulpverleners.