Visiedocument Kennisinfrastructuur Sociaal Domein

Organisatie: 
VNG
Publicatie soort: 
Position paper
Jaar van uitgifte: 
2016

De transformatie in het sociaal domein vraagt óók om een snellere transformatie van de kennisinfrastructuur. Gemeenten willen ondersteuning van de landelijke en regionale wetenschaps- en kennisinstellingen. Ook van het Rijk vragen we snellere inzet op dit punt. Gemeenten vragen van wetenschaps- en kennisinstellingen om beter aan te sluiten bij de transformatiethema’s waar gemeenten en lokale/regionale partners aan werken. In dit visiedocument werken gemeenten dit verder uit.