Onderzoeks- en ontwikkelthema's sociaal domein

Gemeenten hebben op een groot aantal vraagstukken onderzoeks- en ontwikkelvragen. De lokale en regionale beleidskeuzes en context zijn  leidend: niet overal zijn dezelfde thema’s op hetzelfde moment actueel. Tegelijkertijd zijn er wel thema’s die op veel plekken ‘opduiken’. 

Tot nu toe zijn de volgende thema’s opgehaald in gesprekken met gemeenten en kennisinstellingen:

  • cliëntgericht werken
  • jeugd-GGZ
  • de nieuwe jeugdbeschermer
  • sociale teams
  • veilig thuis
  • effectiviteit re-integratie
  • integrale aanpak kwetsbare groepen

​Zijn dit wat u betreft de belangrijkste onderzoeksonderwerpen? Missen er thema’s? Discussieer mee op het Forum Sociaal Domein!