VNG Atriumlezing: De stad is een laboratorium

donderdag 23 mei 2019

De stad kent complexe vraagstukken met veel gedaantes. In veel steden zijn partijen stadslabs gestart om te zoeken naar oplossingen. Het zijn experimenteerruimten waarin overheden, maatschappelijke organisaties, bewoners en kennisinstellingen zoeken naar een aanpak.

Van en met elkaar leren staat daarbij centraal. Deze denk- en werkwijze van onderop met een netwerk van partijen biedt kansen, maar brengt ook dilemma’s met zich mee. De VNG organiseert in samenwerking met het Platform Stad en Wijk een lezing en een debat over deze nieuwe samenwerkingsvormen tussen onderzoek, beleid, onderwijs en praktijk.

Vincent Smit, lector Grootstedelijke Ontwikkeling aan de Haagse Hogeschool deelt zijn ervaringen met deze vorm van praktijkgericht onderzoek in onder andere Den Haag, Delft en Zoetermeer. Ben Kokkeler, lector Digitalisering en Veiligheid aan de Avans Hogeschool zal vanuit zijn ervaringen in NoordBrabant reflecteren op dit verhaal.

Locatie en tijd

IGLUU, Den Haag
15.30-17.00 uur

Doelgroep

Gemeentebestuurders.

Kosten

Geen.

Aanmelden

Meer informatie

Organisator: 
VNG