Onderzoeks- & ontwikkelagenda

Gemeenten willen kennis en onderzoek in het sociaal domein maximaal benutten. Dat vraagt om kennisontwikkeling en -verspreiding: bottom-up, via lokale en regionale transformatiewerkplaatsen en kennisnetwerken.

 

VNG-standpunt

De transformatie in het sociaal domein vraagt ook om een snellere transformatie van de kennisinfrastructuur. Gemeenten willen ondersteuning van de landelijke en regionale wetenschaps- en kennisinstellingen. Ook van het Rijk vragen we snellere inzet op dit punt.

Kennisnetwerken sociaal domein

Een landkaart met u een overzicht van regionale kennisnetwerken in Nederland, met focus op het sociaal domein.