VNG Nieuwsbrief LCSD: raamovereenkomsten Jeugd en Wmo

Via de Landelijke Coördinatiefunctie Sociaal Domein beheert de VNG raamovereenkomsten Jeugd en Wmo én we leggen verantwoording af aan onze leden over de collectief gefinancierde taken. De voorjaarsnieuwsbrief nr. 5 is deze week verzonden naar gemeenten.

Inhoud nieuwsbrief 

 • Uitkomsten behoeftenonderzoek Vertrouwenswerk
 • Raamcontract ZG (Wmo): 
  - Dagbesteding ZG Gelderhorst stopt, GGMD neemt over
  - GGMD maatschappelijk werk voor doven
  - Addendum ZG raamovereenkomst
  - Advies bij verantwoording over 2015
  - Ontwikkelagenda gesprekken Wmo ZG en Jeugd
  - Bestuurlijk overleg VNG, VWS, ZG aanbieders ZG en ZG cliënten 
 • Raamcontract Jeugd:
  - Bericht VoT en gevolgen voor landelijk raamcontract Jeugd
  - Toekomst landelijke raamcontracten Jeugd en Wmo

Meer informatie 

Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen van het Team Landelijke Coördinatie voor gemeentelijke contactpersonen? Mail naar lc@vng.nl