Visitaties financiën sociaal domein: aanmelden nog mogelijk

De Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein is uit de startblokken, de eerste gemeenten worden momenteel bezocht. Er zijn nu 40 aanmeldingen (plus 25 vooraanmeldingen), tijdens de initiële looptijd (2019) verwacht de commissie zo'n tien gemeenten te kunnen bezoeken.

De VNG roept gemeenten nog steeds op zich aan te melden, zodat we ook beter zicht krijgen op de omvang van het bredere vraagstuk 'grip op het sociaal domein'. Mogelijk wordt de looptijd van de Visitatiecommissie verlengd en kunnen dus meer gemeenten worden bezocht.

Een visitatie bijwonen?

In de opzet is voorzien in 'free seats' voor bestuurders uit andere gemeenten, die als toehoorder lering kunnen trekken uit de situatie elders. De VNG nodigt daartoe, in samenspraak met de betreffende gemeente, een of twee  wethouders uit. Wilt u als wethouder aanwezig zijn bij een visitatie? Laat het ons weten via visitatiecommissieFBSD@vng.nl

Nieuwe Q&A

Het overzicht met veelgestelde vragen over de Visitatiecommissie is geactualiseerd en aangevuld:

Meer informatie