Toolkit: Toekomstscenario’s gemeentelijk sociaal domein

Stelt u zichzelf ook wel eens de vraag hoe de tweedeling tussen arm en rijk zich ontwikkelt in uw gemeente?

Of wat de invloed is van ‘big data’ op de dienstverlening? Heeft uw gemeente nog een gemeentehuis in 2030? Bestaat de gemeente in zijn huidige vorm nog over 15 jaar? En hoe beïnvloeden de veranderingen in het sociaal domein de relatie tussen gemeenten en het Rijk?

Zulke vragen kwamen aan de orde tijdens het interactieve traject voor de ontwikkeling van toekomstscenario’s voor het sociaal domein dat het Rijk samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het afgelopen jaar organiseerde.

Beeld

Ruim 125 vertegenwoordigers van een groot aantal gemeenten en maatschappelijke organisaties hebben tijdens drie landelijke werkconferenties een beeld gecreëerd van onze samenleving en hoe die er in 2030 mogelijk uit zou kunnen zien.

De deelnemers hebben inzicht gekregen in de wijze waarop scenarioplanning kan bijdragen aan het ontwikkelen van een visie op de toekomst, het maken van beleid en het nemen van gewogen beleidskeuzes.

Toolkit

Het resultaat is omgezet naar een toolkit waarmee gemeenten en andere organisaties aan de slag kunnen met scenarioplanning en het ontwikkelen van een visie op de toekomst, zodat er afgewogen beleidskeuzes gemaakt kunnen worden.

Meer informatie