Tien Gouden sociale gemeenten geven goed voorbeeld!

Gemeenten zoeken allemaal naar een nieuwe vormgeving van het sociaal domein. De MOgroep vond goede voorbeelden van samenwerking tussen sociaal werk, zorg en welzijn op wijkniveau en tien gemeenten die hierin veel aandacht hebben voor de bewoners. Hun ervaringen zijn nu gebundeld.

Voorbeeldfunctie

De tien Gouden gemeenten doen niet alles perfect. Dat kan ook niet in deze tijd van overgang en forse bezuinigingen. De tien gemeenten hebben wel diverse aspecten erg goed aangepakt. Daardoor hebben zij een voorbeeldfunctie.

Gemene deler

De Gouden gemeenten hebben met elkaar gemeen dat ze de ruimte geven aan burgers en sociaal werkers om samen met de gemeente het beleid vorm te geven. De tien gouden gemeenten zijn Almere, Alphen aan de Rijn, Deventer, Ede, Heerenveen, Heerlen, Oss, Vlaardingen, Wijk bij Duurstede en Zaanstad. Vertegenwoordigers komen aan het woord in de publicatie 'De gouden formule'.

Selectie

De selectie van gemeenten is ontstaan op basis van gesprekken met organisaties voor sociaal werk en dossieronderzoek naar beleidsnotities, beschrijvingen van projecten, best practices en proeftuinen.

Publicatie 'De gouden formule'