Terugblik op bestuurlijk overleg VNG/VWS over Wmo en Jeugd

Een bestuurlijke delegatie van de VNG had 29 november een bestuurlijk overleg met minister De Jonge en staatssecretaris Blokhuis (VWS) over de Wmo en de Jeugdwet. Het kennismakingsoverleg vond plaats in een constructieve sfeer.

We verkenden de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk en gemeenten voor de uitdagingen binnen het sociaal domein met als doel om tot een inhoudelijke agenda te komen voor de komende jaren.Gesproken werd over onder andere:

  • De ouderenzorg

Minister Hugo de Jonge ziet als gezamenlijke opgave: ouderen langer thuis te laten wonen met goede ondersteuning, het maken van een kwaliteitsslag in de verpleeghuiszorg en de aanpak van eenzaamheid. De VNG benadrukte het belang van het ontschotten van verpleeghuiszorg in instellingen en thuis, mede omdat het grootste deel van de kwetsbare ouderen zelfstandig thuis woont.

  • GGZ

Staatssecretaris Paul Blokhuis wil de vele opgaven rond de GGZ samen met gemeenten oppakken waarvoor hij graag met een gezamenlijke agenda wil komen.

  • Het 'abonnementstarief’ Wmo 

De VNG vroeg de minister om instrumenten waarmee gemeenten kunnen voorkomen dat schaarse Wmo-middelen worden ingezet voor mensen die ondersteuning zelf kunnen regelen.

  • Financiële problemen Jeugd

De minister erkent dat er in een aantal gemeenten financiële knelpunten zijn in vooral de jeugdhulp. Hij is bereid om op korte termijn samen met gemeenten inzichtelijk te maken waar dit door komt en om naar oplossingen te zoeken. Afgesproken werd dat de VNG en VWS de komende maand ambtelijk wekelijks bij elkaar komen om duidelijkheid te krijgen over de achtergronden van de financiële tekorten.

Meer informatie

Hieronder een uitgebreidere samenvatting van het bestuurlijk oveleg: