Samenwerken op het snijvlak van zorg en veiligheid

Een kleine groep inwoners kampt met ernstige en complexe problemen die raken aan het zorg-  én het veiligheidsdomein. Het is nodig samen te werken op het snijvlak van zorg en veiligheid om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip raken en om tot succesvolle en duurzame oplossingen te komen.

Met de ledenbrief 'Zorg en Veiligheid' willen we het gesprek op gang brengen over een essentieel onderdeel van de transformatie van het sociaal domein: de verbinding tussen zorg, welzijn, jeugdhulp, veiligheid en straf.

Handelingsperspectief voor bestuurders

We gaan onder meer in op wat u als gemeentebestuurder kunt doen. Uitgebreider komt dit aan de orde in de bijlage 'Handelingsperspectief Zorg & Veiligheid: sturen en verbinden om complexe casuïstiek in de samenleving aan te pakken'.

Landelijke ontwikkelingen

In de ledenbrief nemen we u verder mee in de landelijke ontwikkelingen rond:

  • het programma 'Zorg- en Veiligheidshuizen' 
  • privacy- en gegevensdeling
  • de komst van de Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg
  • de aanpak van multiproblematiek bij gezinnen
  • personen met verward gedrag
  • het Actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis'
  • het programma 'Koers en kansen in de sanctie-uitvoering'

Meer informatie