Relatief meer laaggeletterden in grotere steden

In de grotere Nederlandse steden wonen procentueel meer mensen die moeite hebben met lezen en schrijven (laaggeletterden).In totaal1,3 miljoen mensen tussen de 15 en 65 jaar. Dit blijkt uit nieuwe cijfers die de VNG en Stichting Lezen & Schrijven vandaag publiceren op Waarstaatjegemeente.nl.

Onder de grote steden blijkt Utrecht een positieve uitzondering te zijn.

Aanpak

De nieuwe cijfers maken per gemeente inzichtelijk hoeveel laaggeletterden er wonen. De cijfers tonen de noodzaak aan om laaggeletterdheid verder aan te pakken. Omdat een laaggeletterde zich minder goed kan redden in de samenleving, zet de Stichting Lezen & Schrijven in op een aanpak op gemeentelijk niveau die zich richt op:

  • het inzetten van screeningsinstrumenten, zoals de Taalmeter;
  • het inzetten op het herkennen, werven en opleiden van laaggeletterden;
  • het betrekken van partners om te komen tot samenwerking binnen Taalhuizen;
  • het werven, matchen en opleiden van vrijwilligers;
  • heldere beleids- en financiële kaders met resultaatafspraken;
  • aansluiten bij de huidige ontwikkelingen binnen het sociaal domein (o.a. inzet van wijkteams, en het inpassen van aanpak in schuldhulpverleningstrajecten).

Onderzoek schaft noodzakelijk inzicht

'Voor het opzetten van een effectieve aanpak van laaggeletterdheid is het belangrijk te weten wat de omvang van het probleem is en onder welke inwoners het zich voordoet. Dit onderzoek geeft dat noodzakelijke inzicht', aldus Jantine Kriens, directievoorzitter VNG. '

Meer informatie