Pleidooi voor maatwerkbudget sociale wijkteams

‘Vaak zijn generalisten zeeën van tijd kwijt om iets voor elkaar te krijgen. Sommige gemeenten werken daarom met een maatwerkbudget voor sociale wijkteams om doorbraken te forceren. Dat werkt, mits dat budget niet weer aan allerlei regels wordt gebonden.’

Aldus Pieter Hilhorst en Jos van der Lans in hun 20e column voor Nabij is Beter.

Hilhorst en Van der Lans zijn van mening dat het maatwerkbudget een stimulans is voor generalisten om slimme shortcuts te bedenken die de hulpverlening versnellen en zo dure zorg uitsparen. ‘Het verkleint de kloof tussen de verantwoordelijkheid van een generalist en de bevoegdheid van een generalist.’

Optimaal delen

In dit verband wijzen de beide columnisten er ook op dat verhalen over het gebruik van het maatwerkbudget optimaal moeten worden gedeeld: ‘want zo inspireren generalisten elkaar om naar de slimste en goedkoopste oplossing te zoeken’.

Meer informatie