Overzicht gegevens gemeenten in Monitoragenda sociaal domein

Het Rijk houdt veel ontwikkelingen bij gemeenten in de gaten, bijvoorbeeld op het gebied van het sociaal domein. Soms is niet duidelijk welke informatie van gemeenten daardoor bij het Rijk terechtkomt en waarvoor. Daar is nu een overzicht van gemaakt: de Monitoragenda.

De Tweede Kamer heeft gevraagd om voor gemeenten een overzicht te maken van langlopende monitoren in het sociaal domein waarvoor gemeenten gegevens aan moeten leveren. Dit overzicht is de Monitoragenda. Hierin staat wanneer gemeenten welke gegevens moeten aanleveren en waarom deze gegevens nodig zijn. 

Uitbreiding

In deze eerste versie zijn alleen gegevens rond het sociaal domein opgenomen waarvoor het RIjk een actieve inzet of aanlevering van gemeenten vraagt. Afhankelijk van de informatiebehoefte van gemeenten volgt een verdere ontwikkeling van de Monitoragenda mogelijk met uitbreiding naar andere (niet Rijksbrede) monitors.

Meer informatie