Nieuwe cijfers Monitor Sociaal Domein beschikbaar

Op Waarstaatjegemeente.nl zijn weer nieuwe cijfers beschikbaar over Jeugd, Wmo en de kosten van het sociaal domein. Het betreft cijfers over de eerste helft van 2017. De volledige Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein wordt, zoals voorgaande jaren, half januari gepubliceerd.

Hierin staan de cijfers van alle gemeenten, inclusief onder andere ook de geactualiseerde cijfers over Participatie en Stapeling en de actuele cijfers uit de gezondheidsmonitor van de GGD.

Wens gemeenten

Dit jaar zijn we tegemoetgekomen  aan de wens van gemeenten om de cijfers zo snel mogelijk beschikbaar te stellen. Vandaar dit tussentijds rapport met de cijfers die op dit moment al voorhanden zijn. De cijfers over jeugd zijn aangeleverd door de zorginstellingen. Over de Wmo zijn op dit moment de cijfers van 312 gemeenten bekend. (Zie dit overzichtskaartje.)

Toelichting op de cijfers

Er is een toelichting aan de cijfers toegevoegd. Gemeenten kunnen hiermee een korte feitelijke uitleg geven bij de aangeleverde cijfers.

Meer informatie

Via de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein kunt u de beschikbare cijfers van gemeenten bekijken en onderling vergelijken.