Ledenpeiling over Kindertelefoon, Sensoor en AKJ

Gemeenten spraken zich vorig jaar uit voor continuering van de dienstverlening van stichting De Kindertelefoon, stichting Sensoor (Luisterend Oor) en stichting AKJ Vertrouwenswerk. De VNG heeft gemeenten opgeroepen om vóór 1 juni een contract met de instellingen af te sluiten.

Om een goed beeld te krijgen of de vereiste 100%-deelname op zeer korte termijn kan worden bereikt, heeft het VNG-bestuur de wethouders Jeugd gevraagd uiterlijk 1 juni te reageren op een (korte) online ledenpeiling.

Bent u wethouder Jeugd en heeft u de uitnodiging voor de peiling niet ontvangen? Vraag dan de link naar de peiling op via het VNG Informatiecentrum: stuur een mail naar info@vng.nl

Meer informatie