Is nabij echt beter? Essaybundel over de decentralisaties

Pieter Hilhorst en Jos van der Lans bespreken in de begin 2015 verschenen bundel 'Nabij is beter' dilemma’s zoals zij die zagen bij de decentralisaties. De auteurs namen vorig jaar een kijkje in de keuken van diverse gemeenten en op de werkvloeren van professionals in de wijk.

Vanaf juni rapporteerden zij daarover in de rubriek ‘Nabij is beter’ op de site SocialeVraagstukken.nl. De bundel 'Nabij is beter II: over het inlossen van de beloften van de decentralisaties' brengt negen van deze afleveringen bijeen. De publicatie sluit af met een nieuw essay waarin Hilhorst en Van der Lans de tussenstand opmaken.

Centrale vragen

De afleveringen zijn gegroepeerd rondom drie centrale vragen: 

  • Lukt het de leefwereld centraal te stellen?
  • Slagen generalisten erin om maatwerk tot stand te brengen?
  • Verandert de systeemwereld mee?

Van der Lans en Hilhorst doen opnieuw rake observaties. Het blijkt dat de werkelijkheid die we met de door de decentralisaties aangezwengelde vernieuwingen achter ons willen laten, zich niet zomaar gewonnen geeft.

Meer informatie

Nabij is beter II werd gisteren gepresenteerd tijdens het VNG/KING Nieuwsjaarscongres De Toekomst is Nu!. Hieronder de link naar de online versie. 

Een gedrukt exemplaar is op aanvraag beschikbaar via info@kinggemeenten.nl

Zie ook