Gezocht: leden Geschillencommissie Sociaal Domein

De buitengewone ledenvergadering van de VNG heeft vrijdag 30 november ingestemd met de oprichting van de Geschillencommissie Sociaal Domein. Voor deze commissie worden een voorzitter en (vervangende) leden gezocht. U kunt tot 13 december uw interesse kenbaar maken.

De Geschillencommissie is beschikbaar voor geschillen op het gebied van het woonplaatsbeginsel jeugd en inkoop: zowel tussen gemeenten onderling als tussen gemeenten en aanbieders. 

Interesse?

Het profiel voor leden van de Geschillencommissie vindt u onder 'Meer informatie'. U kunt uw interesse kenbaar maken door uw motivatie en curriculum vitae te mailen naar Juriaan Vrind via Juriaan.Vrind@vng.nl.  

Gesprekken met geïnteresseerde kandidaten, die zich uiterlijk donderdag 13 december hebben gemeld, vinden plaats op maandagochtend 17 december bij de VNG in Den Haag.

Meer informatie