Gemeenten reserveren overschotten voor sociaal domein

Gemeenten zijn er bij de decentralisaties in geslaagd om de zorg voort te zetten en hebben geen grote signalen gekregen dat burgers geen zorg meer ontvangen. Overschotten zijn gereserveerd voor het sociaal domein. Dat blijkt uit onderzoek naar hoe de gemeenten zijn omgegaan met decentralisaties.

Het onderzoek ‘Het verhaal achter onder-en overbesteding in het sociaal domein 2015’ is een initiatief van het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD) en uitgevoerd door Significant.

Doel van het onderzoek onder dertien gemeenten was het krijgen van inzicht in de manier waarop zij sinds de decentralisaties omgingen met de financiële kaders, (financiële) sturing en financiële realisatie in het sociaal domein (jeugd, zorg en werk).

Overschotten

De nadruk in het onderzoek lag op de Wmo en de Jeugdwet.

  • Gemeenten reserveren overschotten op de budgetten voor Wmo, Jeugd en Participatiewet voor het sociaal domein.
  • Gemeenten verwachten niet dat de overschotten structureel zijn.
  • Enkele gemeenten voegden 'eigen geld' toe om de begroting sluitend te maken, te investeren of als reservering voor tegenvallers.

Eigen onderzoek

Gemeenten hebben nog geen signalen ontvangen dat burgers geen zorg hebben ontvangen, of dat sprake is van toenemende zorgmijding.

  • Gemeenten gaan zelf nog onderzoeken of er daadwerkelijk geen toename is in de zorgmijding en of zij zorgvragers voldoende ondersteunen. 
  • Gemeenten geven aan ruimte, tijd en rust nodig te hebben voor doorontwikkeling in het sociaal domein en dat het nog even duurt voor alle beoogde veranderingen zijn gerealiseerd en sprake is van een stabiel sociaal domein.

Meer informatie