Gemeentelijke input gevraagd over financiën sociaal domein

De landelijke cijfers over gemeentelijke uitgaven in het sociaal domein in 2015 hebben veel aandacht getrokken. Het Rijk is met VNG en Directeurennetwerk Sociaal Domein twee onderzoeken gestart om goede duiding van de cijfers te krijgen.Hiervoor is input van gemeenten belangrijk. 

De landelijke cijfers zijn door het CBS op 31 oktober 2016 gepubliceerd. Deze cijfers genereerden veel aandacht in pers en politiek, en bij gemeenten en hun zorgpartners zelf. Wat zeggen deze cijfers precies? En hoe stroken ze met de eigen gemeentelijke rekeningcijfers?

Twee onderzoeken

Onder leiding van het ministerie van BZK heeft het Rijk twee onderzoeken uitgezet, mede naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door de onderzoeksbureau's AEF en Cebeon.

  • Het Rijk heeft de VNG en het Directeurennetwerk Sociaal Domein nauw betrokken bij deze onderzoeken. 
  • Voor een goede duiding van de cijfers is input en bijdrage van gemeenten van groot belang bij de twee onderzoeken. In ons volledige bericht leest u wat de onderzoeken inhouden en op welke manier uw bijdrage wordt gevraagd. 

Planning

  • Aan de Tweede Kamer is toegezegd begin februari meer duiding te geven aan de 'kale' cijfers die het CBS eind oktober naar buiten bracht. Daarom moeten de onderzoeken eind januari afgerond zijn. 
  • VNG en Rijk beseffen dat de onderzoekstijd waarin gemeentelijke input wordt gevraagd kort is én deels in de vakantieperiode loopt. Om toch een representatief beeld te krijgen vragen wij gemeenten om zoveel als mogelijk deel te nemen aan de onderzoeken. 

Lees hieronder ons volledige bericht

Meer informatie