Factsheet over toezicht & handhaving in het sociaal domein

Welke vormen van toezicht zijn mogelijk in het sociaal domein? Hoe is dit geregeld in de diverse wetten? En op welke manieren kunt u handhaven? U leest het in onze nieuwe factsheet 'Toezicht in het sociaal domein'.

De factsheet informeert u over de achtergrond, het interbestuurlijk toezicht en de vormgeving van toezicht, horizontale verwantwoording en handhaving.

Wetten

De  factsheet geeft een algemeen overzicht van het toezicht in de Jeugdwet, de Wmo 2015, de Participatiewet, en de Wet kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen. In de bijlage vindt u de tekst van de betreffende wetsartikelen.

Meer informatie