Deadline aanlevering gegevens cliëntervaringsonderzoek

Gemeenten moeten voor donderdag 1 september de resultaten van de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd aanleveren.

De verplichte vragenlijsten voor de (wettelijk verplichte) cliëntervaringsonderzoeken kwamen laat beschikbaar. Het ministerie van VWS besloot daarom de uiterste aanleverdatum dit jaar op te schuiven: van 1 juli naar 1 september.

Hoe levert u de gegevens aan? 

Meer informatie

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om de gegevens aan te leveren. Zie voor meer informatie: 

Zie ook