'Cijfers zeggen mij niets, verhalen wel'

'Onze tijd kent een enorme behoefte aan verantwoording. Het liefst in kant en klare cijfers. Maar cijfers zeggen mij niets. Wel de verhalen uit de gesprekken met inwoners en professionals. En dat leidt tot onorthodoxe keuzes. Als ik het maar kan uitleggen aan de inwoners en de gemeenteraad.'

Dat schrijft Janny Bakker, wethouder in de gemeente Huizen, vandaag in een opinieartikel in het Nederlands Dagblad. Janny Bakker is tevens voorzitter van de VNG-commissie Gezondheid en Welzijn.

Iedere inwoner krijgt een vaste consulent die in gesprek gaat over wat hiervoor wezenlijk is. Deze consulenten krijgen in principe de ruimte om verregaande keuzes te maken. 

Andere manier van verantwoorden

Bakker: 'Natuurlijk moeten we al onze keuzes kunnen verantwoorden richting de gemeenteraad en onze inwoners. Aanvankelijk deden we dat via uitgebreide interne, cijfermatige verantwoording. (...) Sinds kort doen consulenten, sociaal werkers én ervaringsdeskundigen hun verhaal in de raadscommissies. Zo ontstaat een intens gesprek over de rauwe, complexe werkelijkheid, de moeilijke afwegingen die consulenten dagelijks maken en de wijze waarop we als gemeente hen daarbij helpen.  

Diffuse werkelijkheid

Janny Bakker vindt dat bestuurders het lef moeten hebben om cijfermatige verantwoording te vervangen door het goede gesprek. 'En volksvertegenwoordigers (onder wie raadsleden) moeten beseffen dat achter elk gepresenteerd (onderzoeks)cijfer een diffuse werkelijkheid zit. Alleen zo kunnen we al lerende de ondersteuning van onze inwoners verbeteren.' 

Meer informatie

Lees het opinieartikel zoals verschenen in het Nederlands Dagblad:

Zie ook

SCP-rapportage & VNG-reactie