Begrotingsbehandeling VWS: VNG stuurt Kamer position paper

Komende week behandelt de Tweede Kamer de VWS-begroting voor 2019. Voor de VNG aanleiding bij de Kamer drie kwesties aan te kaarten waarover we eerder al van ons lieten horen: de financiën in het sociaal domein, het GGZ-akkoord en de invoering van een abonnementstarief voor eigen bijdragen in de Wmo.

Met oog op de begrotingsbehandeling stuurde de VNG de Tweede Kamer op 4 oktober een position paper (zie onderaan dit bericht). Hieronder een samenvatting:

Financiën sociaal domein

De vanaf 2015 doorgevoerde besparingen bij de uitvoering van de decentralisaties zitten het hoofdmotief, nieuwe vormen van zorg op maat en dichtbij mensen, steeds meer dwars. Het Rijk moet gemeenten meer tijd en de daarvoor noodzakelijke middelen bieden om tot nieuwe vormen van zorg op maat te komen.

GGZ-akkoord

Ondertekening van het GGZ-akkoord door de VNG hangt af van het bereiken van een oplossing over de financiële knelpunten in het sociaal domein en de erkenning door het Rijk dat het budget de zorg moet volgen. Als gemeenten een belangrijke rol krijgen (schuldhulpverlening, werk/participatie/opzetten van algemene voorzieningen) waardoor minder zware behandeling nodig is en zorg goedkoper wordt, impliceert dat ook dat hiervoor extra geld naar de gemeenten moet.

Wmo-abonnementstarief

Het abonnementstarief is een open einde-regeling, daardoor liggen de financiële risico’s eenzijdig bij gemeenten. We roepen het Rijk op om dit systeem, dat bovendien tegen de decentralisatiegedachte ingaat, niet in te voeren.

Meer informatie