Anders verantwoorden in het sociaal domein

‘Anders verantwoorden in het sociaal domein’, dat was een van de sessies tijdens de bestuurdersdag. De deelnemers hebben met Marijke Ploegman en Renée de Valk van KPMG, die enkele pilots Anders verantwoorden ondersteunen, en Jolanda van Tongeren van de pilotgemeente Almere ervaringen uitgewisseld.

In de eerste jaren na de decentralisatie zijn zichtbaar veel inspanningen verricht door gemeenten om continuïteit van zorg te waarborgen. Nu is het tijd voor de volgende stap: doorontwikkeling en kijken naar vernieuwende vormen van gemeentelijke verantwoording aan de gemeenteraad. Met als hoofddoel een efficiëntere manieren van verantwoorden in het sociaal domein, meer verhalen achter de cijfers om op te kunnen sturen.

Resultaten pilottraject

Een belangrijke notie is dat het voor anders verantwoorden nodig is dat ook inkoop en het contract dat gemeenten met aanbieders sluiten daarmee in lijn worden gebracht. In januari worden de resultaten van het pilottraject 'Anders verantwoorden' gepresenteerd.

Meer informatie

Zie ook