Input VNG t.b.v. AO Laaggeletterdheid 13 juni

vrijdag 7 juni 2019

Geachte dames en heren,

Op 13 juni spreekt u in het AO Laaggeletterdheid over de brief Samen aan de slag voor een vaardig Nederland: vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024 van vier bewindslieden van OCW, VWS, BZK en SZW. Bij deze ontvangt u de VNG-optiek.