Laaggeletterdheid

Gemeenten en Rijk werken op basis van het Interbestuurlijk Programma/IBP samen om de ca 2,5 miljoen laaggeletterden te ondersteunen bij het vaardig worden in taal, rekenen en digitalisering. Gemeenten besteden ook aandacht aan preventie. Er is rijksgeld beschikbaar voor educatie-aanbod en digitale inclusie. En via Tel mee met taal is er ad hoc subsidie voor samenwerkingsverbanden, werknemers en laag taalvaardige ouders.

Standpunt

Het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid (taal, rekenen, digitale vaardigheden) is een verantwoordelijkheid van alle overheden. Het is de bedoeling dat er per 2020 een sterkere gemeentelijke regierol komt: de 35 centrumgemeenten in de arbeidsmarktregio's krijgen hiervoor extra rijksmiddelen. Aandachtspunten zijn o.a. verbinding met maatschappelijke vraagstukken, bereik, kwaliteit en monitoring. 

Educatie-aanbieders

Gemeenten in de arbeidsmarktregio's kunnen op basis van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (Web) educatie-aanbod voor volwassenen excl.  verplichte inburgeraars in de basisvaardigheden taal, rekenen en digitalisering inkopen of subsidiëren.  Ook is er rijksgeld voor preventie. Er zijn diverse grote aanbieders.

Praktijkvoorbeelden

Gemeente Rotterdam
Gemeente Rotterdam