Welke uitvoeringsvarianten worden ondersteund door de standaard productcodetabel?

In het iWmo- en iJw-berichtenverkeer worden vanaf versie 2.0 drie uitvoeringsvarianten onderscheiden: inspannings-, output- en taakgericht.

De standaardproductcodetabel is bruikbaar in de inspannings- en outputgerichte uitvoeringsvariant, waar de gemeente op cliëntniveau gegevens uitwisselt met de aanbieder van zorg of ondersteuning.