Welke authenticatiemiddelen zijn nodig om een (externe) professional toegang te geven tot een applicatie?

Welke authenticatiemiddelen u in kunt zetten hangt af van het soort gegevens en de verbindingsweg. Bij algemene persoonsgegevens is minimaal gebruikersnaam en wachtwoord nodig en een beveiligde verbinding (https). Bij medisch geheim is minimaal 2 factor authenticatie door middel van een token nodig.

Meer informatie