Wat zijn de continuïteitsgaranties van een SaaS-applicatie als de leverancier in gebreke blijft?

Volledige vraag
Hoe garandeer ik de continuïteit van de SaaS-applicatie en de beschikbaarheid van de data in geval van een faillissement van de SaaS-leverancier, of wanneer de leverancier anderszins in gebreke blijft?

Antwoord
Zowel de gemeente (cloudafnemer) als hun leveranciers dienen hun verantwoordelijkheid te nemen, door bijvoorbeeld een continuïteitsplan op te stellen. Het doel van dit continuïteitsplan is het onafgebroken gebruik veilig stellen. De calamiteit bij de cloud- of SaaS-leverancier moet zo min mogelijk gevolgen hebben voor de bedrijfsprocessen van de afnemer.

Neem minimaal de volgende onderwerpen in een contract op:

  • dat de data altijd eigendom blijft van de gemeente en in een vastgesteld formaat verstrekt wordt in bepaalde omschreven situaties;
  • broncode-escrowregeling zodat het gebruik, toegang, onderhoud en doorontwikkeling van de software wordt gewaarborgd;
  • exitstrategie (exitplan), voor het geval dat de leverancier niet bevalt of niet meer kan leveren.

Meer informatie