Wat gebeurt er met de huidige productcategorieën Wmo?

Deze productcategorieën blijven ongewijzigd. De productcategorieën Wmo worden niet alleen gebruikt in het iWmo-berichtenverkeer, maar ook in aanleveringen aan het CAK, de SVB en het CBS. De bestaande productcategorieën zijn gebruikt als ordening voor de nieuwe standaardproductcodetabel voor Wmo.