Waarvoor dienen de kolommen dimensies hulpvorm (omschrijving) en dimensies hulpvorm (code) in de iJW productcodetabel?

De laatste twee kolommen van de productcodetabel iJW 2.0 dienen als handvat voor aanbieders die de vertaling maken van de productcodes naar de dimensies hulpvorm zoals die in de Beleidsinformatie Jeugd worden gehanteerd.