Waarom komen er nieuwe codes voor de landelijk ingekochte (WMO-)ondersteuning aan Zintuiglijk Gehandicapten (ZG)?

In tegenstelling tot de productcodes uit de iWmo productcodetabel 1.0 maken de nieuwe codes voor ZG maken onderscheid tussen de doelgroepen doofblinden, visueel gehandicapten en vroegdoven. Dit onderscheid is gemaakt, omdat aanbieders bij wie ondersteuning voor meerdere doelgroepen is ingekocht aangaven de productcodes niet goed te kunnen verwerken in hun systemen.

Met de codes uit 2015 kon dit verschil niet gemaakt worden, waardoor onduidelijkheid met declareren optrad.