Kan op een veilige manier ongestructureerde persoonsgerelateerde informatie uitgewisseld worden per e-mail?

Vanuit beveiligingsoogpunt is het e-mailen van ongestructureerde persoonsgerelateerde informatie af te raden, iedereen kan in principe de inhoud van de mail lezen als geen beveiligingsmaatregelen worden getroffen.Maatregelen kunnen zijn het versleutelen (encryptie) van de inhoud op basis van bijvoorbeeld PKI-sleutels.

Voor het uitwisselen van ongestructureerde persoonsgerelateerde informatie kan bijvoorbeeld wel gebruik gemaakt worden van mijnoverheid.nl om te communiceren met burgers en via digikoppeling met bedrijven.