Hoe kan een SaaS-leverancier de gemeente ontzorgen m.b.t. de verantwoording?

Dit kan onder andere door:

  • Periodiek een TPM of eigen audit
  • Inzage krijgen in, of het verstrekken van logginggegevens

Zie ook: