Gelden voor een samenwerkingsverband andere beveiligingsregels dan voor de gemeente?

Nee. Iedere gemeente moet zelf verantwoorden hoe het staat ten opzichte van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Elke gemeente regelt in het convenant met een samenwerkingsverband wat de rechten, de plichten en de verantwoording zijn naar de gemeente toe. Dit convenant kan ook gezien worden als een vorm van een Bewerkersovereenkomst.