Uitvoeringsvarianten en afspraken

De gemeente kiest hoe zij wil sturen in de relatie met aanbieders: inspanningsgericht, outputgericht of taakgericht. Die keuze levert een gestandaardiseerde uitwisseling van informatie op.

De hamvraag bij uitvoeringsvarianten en afspraken is: gebeurt het consequent?

Tip
Hou bestaande afspraken en processen tegen het licht en betrek de spelers uit alle betrokken lagen van de organisatie daarbij. Stelde de raad bijvoorbeeld het kader om zorg en ondersteuning resultaatgericht in te kopen dan hoort daar geen verantwoording bij op het niveau van cliënten.

Meer informatie