Speelveld zorg en ondersteuning

Het systeem moet faciliteren dat afspraken over zorg en ondersteuning goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het cruciaal om de verbinding te maken tussen beleidsdoelen en wat er in de administratie nodig is voor het verwezenlijken daarvan.

  • Hoe verhouden inwoners, zorgaanbieders en gemeente zich tot elkaar?
  • Tot wat voor informatiestromen en werkproces leidt dat?
  • Ondersteunt dit proces de inhoudelijke keuzes die zijn gemaakt?
  • En worden keuzes consequent doorgevoerd?