Privacy - Werkprocessen bij verzoek inzage, wijzigen en verwijderen gegevens

Organisatie: 
VNG i.s.m. KING
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2015

De Wbp schrijft voor dat de burger recht heeft op inzage en correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens. Dit document is een uitwerking van de werkprocessen waarbij de burger een verzoek doet voor inzage, wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens.

De globale beschrijving van het werkproces en de aandachtspunten in het kader van privacy kan dienen als leidraad voor gemeenten om lokaal deze processen in te richten, te verifiëren en, indien nodig, meer privacy-proof te maken.

Zie ook