Ketenanalyse 2.1 - Informatievoorziening Sociaal Domein

Organisatie: 
VNG i.s.m. KING
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2015

In de ketenanalyse 2.1 wordt het sociale domein in beeld gebracht voor de ‘business’, informatiestromen, bestaande applicaties en netwerkvoorzieningen en (gegevens)knooppunten. Het gaat hier om de geldende wet- en regelgeving, procesinrichting en de ondersteuning door applicaties, samenwerking door gemeenten als ook privacy en beveiliging. De focus ligt op de ketens in het sociale domein. De analyse wordt uitgewerkt voor de huidige situatie en voor de middellange termijn.

Daarnaast bevat de ketenanalyse een beschrijving van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt GGk. Hoe het werkt op hoofdlijnen en wat de relaties zijn met andere knooppunten en sectoren.

Zie ook