Inzicht in uitvoering - digitaal handboek

Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2015

Hoe is bij u de informatievoorziening en administratie ingericht? Heeft u zicht op de werkprocessen die voortvloeien uit beleids- en inkoopkeuzes? Weet u tot welke uitwisseling van berichten dit leidt?

Met 'Inzicht in uitvoering' kunt u de praktijk van alle dag tegen het licht houden. Schematische weergaves waarmee u in één oogopslag ziet hoe werkprocessen lopen. Hoe de verbinding gelegd wordt tussen organisatie, processen en informatie.

Beeldend hulpmiddel

Om inzicht te krijgen in de uitvoering van de werkprocessen en informatiestromen zijn er een aantal bespreekplaten gemaakt.

De praatplaten zijn als losse onderwerpen bespreekbaar of te gebruiken om een totaal beeld weer te geven. Hieronder vindt u alle onderwerpen samengevoegd in het digitale handboek 'Inzicht in uitvoering'. 

Digitaal handboek