Privacy sociaal domein

Inwoners die bij de gemeente aankloppen voor zorg, moeten er op kunnen vertrouwen dat de privacy van hun gegevens bewaard blijft. Vooral als die informatie gedeeld wordt met andere organisaties binnen de keten, zoals professionele zorgverleners.

Privacyraamwerk

Om gemeenten te helpen privacy goed te waarborgen, heeft de VNG een raamwerk ontwikkeld. Vijf gebieden, die met elkaar samenhangen: governance, beleid, werkprocessen en triage, bewustwording en training, en beheer en opslag. Randvoorwaarden om privacy in het sociaal domein goed te regelen.


Meer informatie

Implementatieplan en zelfscan
privacy sociaal domein

Implementeer privacy aan de hand van de puzzelstukken van het raamwerk. Doe de zelfscan om de stand van zaken te beoordelen.