Wijzigt u contracten Wmo/Jeugd? Let op aanbestedingsregels

Als uw gemeente een overeenkomst voor Wmo- of Jeugdhulp tijdens de looptijd wil aanpassen, moet u rekening houden met de aanbestedingsregels. De publicatie 'Wijzigen van Europese contracten en subsidies' biedt gemeenten hierover informatie.

Een tussentijdse aanpassing kan nodig zijn voor het toepassen van de standaardartikelen voor uitvoeringsvarianten in zorgcontracten Wmo of Jeugdhulp. De nieuwe publicatie beschrijft de mogelijkheden en de beperkingen waar gemeenten bij een tussentijdse wijziging rekening mee moeten houden.

Stappenplan

De publicatie maakt onderscheid tussen enerzijds het aanpassen van contracten die tot stand zijn gekomen onder de Europese aanbestedingswet en anderzijds het aanpassen van subsidieovereenkomsten.

  • Voor contracten die afgesloten zijn onder de Europese aanbestedingswet bevat de publicatie een juridisch afwegingskader en een stappenplan om de risico’s van beoogde wijzigingen te toetsen.
  • De publicatie gaat ook specifiek in op de situatie waarin de procedure van bestuurlijk aanbesteden is toegepast.

Meer informatie